Отчети по продажбите

Трябва ли да се спазва поредна номерация на отчетите по продажби или трябва да се записва номера, който фигурира в месечния отчет от касовия апарат като: \“номер на последен документ\“

1 коментар

Вашият коментар

Email: