чл.30 или чл.21, ал.2 от ЗДДС

Здравейте, По транспорт на стоки извършен от регистрирана българска фирма по маршрут България -Турция има ли значение къде е установен получателя при отчитане на сделката. Ваш отговор по-долу е: А/ поучател турска фирма – данък не се начислява /разбирам чл.21, ал.2/; Б/ получател-българска фирма – начислява се 0% /разбирам чл.30/. При условие, че разпоредбите на чл.30 не са променяни за 2010 г. коя е разпоредбата която води до различен режим на наисляване/неначисляване по един и същ вид транспорт. Ако разпоредбите на чл.21/2 и чл.30 се припокриват в случая с получател турска фирма коя да избираме и защо?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    от значение за целите на облагане с ДДС е мястото на изпълнение на доставката. Когато доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема – в зависимост от вида на самата доставка се определя и размера на ставката – дали 0% или 20%.
    Когато получател по услугата е данъчно задължено лице, неустановено на територията на страната, мястото на изпълнение на тази доставка,определено съгласно чл. 21 ал. 2, е извън територията на страната, поради което данък не се начислява – в тази връзка вижте чл. 12 ал. 1 и чл. 86 ал. 3 от закона.

Вашият коментар

Email: