Фактура за бонус-оборот от БГ към EU и място на доставка

Здравейте, фирмата ни издава фактури към нашите доставчици за достигнат оборот на доставки на месечна база. Част от фирмите са от еврозоната. Следва ли да се начислява ДДС на фактурите за Бонус оборот или не? Питането е във връзка с определяне на мястото на доставка – бонуса е за доставки на територията на БГ от фирми в EU.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    би следвало доставчиците Ви да издават кредитни известия за въпросните бонуси,но редовна практика е да не го правят.
    След като третирате въпросния бонус като услуга – следва да е приложима разпоредбата на чл. 21 ал. 2 от закона.

Вашият коментар

Email: