ОБРАЗОВАТЕЛНА УСЛУГА ПО ЧЛ.21,АЛ.4,Т.3 ЗДДС

В изключенията на чл.21 при определяне на мястото за доставка на услуга,в ал.4 т.3 е посочено ,че това е мястото,където фактически се извършва услугата при услуги,свързани с образователни мероприятия.Участието в конференция,която не се провежда в Б-я и е платена на дан.задължено лице в ЕС,може ли да се разглежда като образовелна услуга и съответно,след като услугата е с място на изпълнение извън страната-като основание за липса на основание за самооблагане от страна на получателя,какъвто е общия принцип при доставка на услуги с получател-данъчно задължено лице.

4 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Правилно сте се ориентирали. Би следвало във фактурата, издадена Ви от доставчика, да е начислен данък, в случай, че доставчикът Ви е регистрирано по ДДС лице в съответната държава.

  2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    При условие, че услугата попада в изброените в чл. 21 ал. 4 т. 3 – нямате задължение за издаване на протокол.

  3. Отговор Гергана

    Това беше и смисъла на основния ми въпрос-дали участието в конференция е образователна услуга.Благодаря!

Вашият коментар

Email: