ВОП

Здравейте! Осъществяваме ВОП на стоки. Предварително обаче доставчика изисква от нас да платим 100%. В случай че сме платили на 05.01, а стоките заедно с инвойса пристигнат на 20.01, какво следва да включим в протокола по чл. 117 – услугата плащане или стоките? В коя клетка на дневниците следва да посочим основата и начисленото ДДС? Благодаря предварително!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Обект на вътреобщностното придобиване са стоки – тях посочвате в издавания от Вас протокол. Вижте чл. 63 ал. 3 и 4 относно данъчното събитие и настъпването на изискуемост на данъка относно вътреобщностното придобиване на стоки.

Вашият коментар

Email: