Международен транспорт на пътници

Здравейте, Българска фирма осъществява международен транспорт на пътници по редовна автобусна линия до страна извън ЕС. Дейността се осъществява съвместно с партньор от тази страна. На територията на България се продават билети единствено на българската фирма, а част от пътниците се извозват от партньора. Прихода от тези билети се отчитат от българската фирма, а партньорът издава фактура за стойнността им, след което сумата се превежда. Следва ли тази доставка да се счита за услуга извършена ни от чуждестранният партньор, и какво отражение ще има тази доставка във връзка с новите изменения на ЗДДС в сила от 01.01.10 г. относно самоначисляването на ДДС и издаването на протокол по чл. чл.117?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че услугата е с място на изпълнение на територията на страната – данъкът е дължим от Вас и имате задължение за издаване на протокол по чл. 117 от закона. При пътнически транспорт мястото на изпълнение се определя съгласно разпоредбите на чл. 21 ал. 4 т. 2. Ако за транспорта са налице условията на чл. 29 от закона в издадение от Вас протокол посочвате нулева ставка на данъка.

Вашият коментар

Email: