сделка с ЕС

Здравейте, имам следният проблем. БГ транспортна фирма исвършва превози на фирма от Франция. По силата на договора, БГ фирмата извършва транспортните услуги със свои автомолбили и работници – шофьори, за това издава фактура. Само че шофьорите зареждат гориво с карти на ФР фирма, факурите за гориво се издават на ФР фирма и на края на месеца тя префактурира горивото на БГ фирмата. Как ще се третира тази сделка по ЗДДС. Не е ВОП, защото няма движение на стоката към България……поне така мисля. Благодаря предварително.

8 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Правилно сте се ориентирали – не е налице вътреобщностно придобиване. Би следвало французите да са начислили данък в издадената от тях фактура.

 2. Отговор Меглена Боева

  Здравейте отново, по отношение на проблема с горивото, току що получих фактурата за гориво от Френската фирма и в нея няма начислен ДДС, това задължава ли ме аз да си го самоначисля, и ако не, тази фактура трябва ли да я включвам в дневниците. Друият проблем е че фактурата е с дата 30,12,2009 и ако съставя протокол ще ме глобят за нищо.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Нямате задължение за издаване на протокол – в случая не е налице вътреобщностно придобиване.
  Бихте ли могли да се сдобиете с копие от фактурата за гориво, издадена на френската фирма?

 4. Отговор Меглена Боева

  Нямам копие, но знам че те получават от бензиностанциите фактури с ДДС, което си плащаг и после си приспадат като данъчен кредит.А на нас ни фактурат без ДДС, каза ми го управителя на БГ фирмата, който преди това е работил при тях като шофьор и знае. Освен това ни фактурират в същата фактура гуми и магистрални такси, но случаят според мен е същият като горивото. Защото имам приложено копие от фактурата за гуми, в която има начислен ДДС, а стойността която на нас ни фактурират е стойността без ДДС от тяхната фактура. Въпроса е това, че те не са ни начислили ДДС във фактурата нас късае ли ни по някакъв начин, освен че в крайна сметка ни излиза по евтино…)))) Нали все пак някой трябва да начисли ДДС за тази сделка…Колеги ме съветват да си начисля ДДС и да си го приспадна после, за всеки случай, но въпросът е да приложа правилно закона… Бихте ли ми казали на кой член от директивата, да се позова, че те са длъжни да начислят ДДС – то, за да мога да коментирам проблема с тях. Благодаря за това че сте толкова точни с отговорите.

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Действително биха Ви създали редица проблеми и загуба на време в случай, че посочват тази доставка във VIES-декларацията. Не само по смисъла на нашия закон а и по смисъла на директивата не е налице вътреобщностна доставка, респ. придобиване.
  От издадената им на тях фактура за гориво би било видно дали зареденото гориво е на територията на Франция, или не.
  За употребените гуми, и магистралните такси платени извън България също нямате задължение за начисляване на данък.

 6. Отговор Меглена Боева

  Имам приложена справка на коя дата къде и колко е заредено, всичко е на тер. на франция. Сигурно прекалявам вече, но последно, на кой член от директивата да се позова…

Вашият коментар

Email: