За кои фирми важат новите разпоредби за получен аванс /параграф 50 от ПЗР на ЗДДС/

Българско ДЗЛ е получило аванс от друго българско ДЗЛ през декември 2009г.и съответно е издало фактура и я е включило в дневника продажби. През януари 2010г. настъпва данъчното събитие и се получава остатъка от договорената сума. Как трябва да се пусне окончателната фактура, след като няма промяна в данъчния режим – ставка и пр.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    След като няма промяна в третирането на доставката след 01.01.2010 г. – издайте фактурата така, както сте процедирали досега. Разпоредбите на &50 не Ви касаят.

Вашият коментар

Email: