Услуги ДДС

Българска фирма извършва услуга по съхранение и товарене на стоки на фирма от Куманово Македония. Следва ли да се начисли 20% ДДС или в случая не се начислява чл.21 ал 2 място на изпълнение – трета страна?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    За услугите по товарене на стоките – да, приложима е разпоредбата на чл. 21 ал. 2. Мястото на изпълнение на услугата за съхранение на стоки следва да се определи съгласно разпоредбите на чл. 21 ал. 4 т. 1.

Вашият коментар

Email: