Регостър на ВОД на нови автомобили към физ лица в ЕС

Здравейте, става въпрос за този регистр по чл.113 ал.13,14 от ППЗДДС, който се подава за тримесечния. Подава ли се по електронен път? Има ли придружително писмо? Нищо освен техническите изисквания към файла няма в ППЗДДС… Каква е процедурата? Благодаря предварително!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В момента няма възможност за подаване на въпросния регистър по електронен път. Единственото, което следва да предоставите в НАП, е изготвеният файл, записан на магнитен или оптичен носител.

Вашият коментар

Email: