Право на облагане маржа на цената

Здравейте, на кратко: Дейност:продажба на нови автомобили Казус:имам закупен втора употреба автомобил от физическо лице, закупен за стока (няма да се пререгистрирав КАТ) с цел продажба. Мога ли да избера чл.143 при продажбата на автомобила подавайки в НАП Приложение № 23 към чл. 88, ал. 2 от ППЗДДС, при положение, че в дейността на фирмата не влиза продажбата на 2-ра употреба автомобли? Иначе съм заскладила автомобила с протокол и съм го вписала в дневника за покупки, като покупка без ДДС, коректно ли е това? Благодаря предварително!

2 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    вижте &1 т. 23 от Допълнителните разпоредби на закона – по презумпция сте дилър, независимо, че сделката може да е еднократна. Поради тази причина прилагате разпоредбите на глава седемнадесета от закона. Не е необходимо подаване на приложение 23 – то е за случаите по чл. 143 ал. 3.

Вашият коментар

Email: