Нова колона в дневник продажби

Забелязах в новия правилник за ДДС, който е в сайта на НАП, че има добавена нова колона 20 – ДО на доставките със ставка 0% по глава трета от ЗДДС. Не означава ли това, че в тази колона трябва да се слага точно основата по новите протоколи по чл. 117 с 0% ДДС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Това си е действащата до 31.12.2009 г. к. 19. Очевидно става дума за грешка в приложението в сайта на НАП.

Вашият коментар

Email: