чл. 81 (6)

Искам да попитам какво означават думите \“….както и когато данък не следва да се начислява\“ в чл. 81 ал. 6 в ППЗДДС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Освободено вътреобщностно придобиване например. Вижте чл. 86 ал. 3 от закона – кога не се начислява данък.

Вашият коментар

Email: