транспорт

Фирмата ни регистрирана по ДДС извършва услуга на фирма рег. по ДДС от Италия с БУС 3.5 T ,за който не се изисква лиценз т.е фирмата няма лиценз .Можем ли в този случай да приложим чл.30 с 0% ставка по ДДС ? Благодаря!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случая за Вас мястото на изпълнение е извън територията на страната – чл. 21 ал. 2. Поради тази причина и на основание чл. 86 ал. 3 не начислявате данък в издаваната от Вас фактура. Данъкът по доставката е дължим от получателя.

Вашият коментар

Email: