чл.97а ЗДДС

фирма, нерегистрирана по ЗДДС се занимава с \“внос\“ на детски дрехи от Англия, все още не е изпълнено условието по чл.99 ЗДДС за задължителна регистрация при ВОП. Детските дрехи в Англия са необлагаеми с ДДС. Услугата по транспорт на стоките не се фактурира отделно, а е включена в цената на стоката от доставчика, посочена на отделен ред в инвойсите. В инвойсите някои от доставчиците начисляват ддс на транспорта, останалите не. В инвойсите не е изрично упоменато, че ДДС се дължи от получателя. Всички доставчици са регистрирани по ДДС. Не е ли транспортната услуга съпътстваща доставка която приема характера на основната съгл.чл.128 ЗДДС, тъй като плащането е определено общо? Подлежи ли фирмата на задължителна регистрация по новия чл.97а от ЗДДС? Благодаря предварително!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случая данъкът за транспортната услуга е дължим от Вас, и няма как същата да приеме характера на основната доставка. Би следвало да се регистрирате по чл. 97а от закона.

Вашият коментар

Email: