ДДС при претоварни операции в речни пристанища

Като пристанищен оператор извършваме претоварване на товари през кей. Товарът пристига от Украйна. Фактурираме на българска фирма регистрирана по ЗДДС. Следва ли да начислим 0% ДДС съгласно чл. 30 ал. 2 от ЗДДС или по общия ред чл.21 ал. 2 начисляваме 20% ДДС ?

5 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Разпоредбите на чл. 21 са за определяне на мястото на изпълнение на доставка, а не за размера на самата ставка в случай, че мястото на изпълнение е на територията на страната.
  От въпроса Ви оставаме с впечатлението, че в случая не действате като спедитор, а извършвате самото претоварване на стоките?

 2. Отговор Румен Кирилов

  Следователно извършвайки само самото претоварване на стоките в случая не попадаме в обхвата на чл. 30 т. е. при всяко положение следва да начислим 20% ДДС

 3. Отговор Румен Кирилов

  Благодаря за отговорите. Имам още един въпрос. Освен агентийската и брокерската услуга, кои други услуги попадат в обхвата на чл. 31 т. 9 от ЗДДС. По точно дали маневрата на плавателен съд в речно пристанище попада в този обхват или се облага по общия ред?

 4. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Всички услуги, посочени в глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване попадат в обхвата на чл. 31 т. 9 от закона( с изключение на оказваните услуги на плавателни съдове, използвани за спортни и развлекателни цели или за лични нужди). Вижте раздели 3, 4 и 5 от въпросната глава девета.

Вашият коментар

Email: