Непредоставяне на ДДС номер от нашия доставчик

Здравейте. Моля да ми помогнете как да постъпя, ако  нашия доставчик от ЕС не ни предоставя своя ДДС номер, съответно не го е вписал и във фактурата. Стоката директно заминава за трета страна, не преминава границите на България. Трябва ли да си начисля ДДС за ВОП, ако това придобиване от нас е ВОП и въобще в случая дължимо ли е ДДС при покупката, като имаме пред вид, че доставаката на стоката, която ние осъществяваме към третата страна е необлагаема. Във фактурата, която издаваме чл.32 от ЗДДС ли да посочим като основание за неначисляване на ДДС?

1 коментар

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  не е необходимо да пускате нов въпрос за всяко едно уточнение – можете да го направите към вече зададен въпрос.
  По отношение на основанието за неначисляване на ДДС в издаваната от Вас фактура – беше Ви посочено в зададения от Вас въпрос вчера, а именно – чл. 86 ал. 3 във връзка с чл. 17 ал. 2.
  Потърсете съдействие от доставчиците Ви относно предоставяне на техния ДДС номер. И проверете дали са регистрирани за целите на ДДС лица.
  Ако са такива и относно придобитата от Вас стока не е налице условието на чл. 62 ал. 3 от закона се счита, че е налице вътреобщностно придобиване, данъкът за което е дължим от Вас. Не става ясно също така как точно е оформено транспортирането на стоките от страна Х до страна У – като свободно движение на стоки в рамките на Общността, или?

Вашият коментар

Email: