уточнение по въпрос от 05.02.10: Това ВОП ли е?

По първата доставка, т.е. нашето българско дружество става на практика собственик на стоката, т.к. притежаваме фактура от страна  X  от ЕС, но стоките не влизат на наша територия , а директно се товарят за нашия клиент от пристанище в друга  страна Y , която е в ЕС. Това, че притежаваме фактура  за доставаката на стоката от ЕС означава ли, че това е ВОП и  трябва да издадем протокол . Все пак стоките не преминават територията на страната, а от страна X се транспортират до пристанище  Y, откъдето пък  се превозват до крайния получател- страна извън ЕС.Благодаря предварително.

2 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Въпросът беше по-скоро дали стоките се транспортират от страна Х до страна У.
    Във фактурата, издадена Ви от доставчика от страна Х начислен ли е данък? В случай, че не е – вижте чл. 62 ал. 2 от закона.

  2. Отговор Юл.Русинова

    Не, в своята фактура нашия доставчик от страна Х не е начислил ДДС, т.е. прилагаме чл.62 ал.2 Благодаря Ви за бързите отговори. И второ уточнение- да , стоките се транспортират от страна Х до страна Y.

Вашият коментар

Email: