работа върху движима вещ

Здравейте,

регистирани сме по ДДС.Извършваме сервизна дейност на фотоапарати.Някои от тях изпращаме в страна от ЕС за ремонт и след това ни ги връщат.За извършената услуга ни пускат фактура без ДДС. Ние се самооблагаме по чл.82 ал.2 т.3 с протокол по чл.117

Въпросът ни е от 01.01.2010 г. редъд за самооблагане дали се запазва  – пак по чл.82

Благодара Ви за бързия отговор

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    да – редът за самооблагане се запазва и след 01.01.2010 г. – чл. 82 ал. 2. Само основанието за определяне на мястото на изпълнение на доставката е променено – действащата до 31.12.2009 г. разпоредба на чл. 24 ал. 3 след 01.01.2010 г. намира отражение в разпоредбата на чл. 21 ал. 2.

Вашият коментар

Email: