продажба на нов апартамент

На 04.02.2010 г. в 18.56 ч. зададох въпрос за продажба на нов апартамент по смисъла на ЗДДС и дали се дължи данък ДДС при продажбата му. От отговора Ви разбирам, че е необходимо да уточня и че имам регистрация по ЗДДС като физическо лице, отдаващо под наем офис  и получаващо наем над 50 000 лв. годишно.Моля да ми отговорите при това положение дължа ли данък ДДС при продажбата на нов апартамент и може ли да се приеме, че извършвам независима икономическа дейност при положение, че отдавам офис под наем и продавам новия си апартамент? Да ли не е грешка регистрирането ми по ДДС? Предварително Ви благодаря.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че има и други уточнения, които пропускате в момента, използвайте формата за контакти.
    При условие, че не сте търговец по смисъла на чл. 1 ал. 1 т. 14 от Търговския закон продажбата на този апартамент не се счита за независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3 от ЗДДС, поради което не дължите данък при продажбата му.

Вашият коментар

Email: