ДДС на автомобили

Здравейте! Фирма е закупила през 2007г. леки автомобили, които са били преоборудвани на товарни / двуместни/, минали са задължителния техно-тест и в талона им е отразено, че са товарни. На това основание фирмата е ползвала пълния данъчен кредит в самото начало на финансовия лизинг, чрез който ги закупува и продължава да изплаща. Ако сега тези автомобили бъдат отново преоборудвани, като им бъдат поставени втория ред седалки, т.е. станат 5+1 места и в новия талон от КАТ бъде отразено, че са леки, то следвали тя да прави корекция на данъчния кредит, имайки в предвид, че собственика възнамерява да ги отдава под наем , т.е. да осъществява с тях отделна стопанска дейност, за която ще издава фактури с начислен ДДС върху стойността на наема .

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    след като автомобилите ще се използват за отдаване под наем – ограничението на чл. 70 ал. 1 не Ви засяга. Поради тази причина не е необходима корекция на ползвания данъчен кредит по чл. 79 ал. 3 при преоборудването на тези автомобили.

Вашият коментар

Email: