Международен транспорт

Здравейте,

Фирмата ни е получател на транспортна услуга от трета страна до България. Доставчикът на тази услуга е регистрирано лице в ЕС и издава фактура без ДДС на основание някаква  директива по тяхното законодалество. В този случай ние трябва да си издадем протокол по чл.117 с данък 0% /според мен/. В кои колони на дневниците трябва да се отрази този проткол?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    подобен случай е разгледан няколко въпроса по-надолу.
    Получената от Вас услуга попада в обхвата на чл. 82 ал. 2 и би следвало да намери отражение в дневник покупки и продажби в колоните, отнасящи се за тези услуги.

Вашият коментар

Email: