продажба на нов апартамент

Здравейте,

Физическо лице съм.Притежавам нов апартамент, с удостоверение за ползване от м.ноември 2007 г.Моля да ми отговорите дължа ли данък по ЗДДС, в случай че го продам през 2010 г.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    само регистрирани по закона лица начисляват и дължат данък за извършваните от тях облагаеми доставки.
    Случайната продажба на имот в качеството Ви на физическо лице не са независима икономическа дейност по смисъла на закона и за тази продажба за Вас не възникват никакви задължения по ЗДДС.

Вашият коментар

Email: