ЕТ и ДДС за наем на жилище

ЕТ е регистрирано по ЗДДС, собственикът като ФЛ отдава под наем жилище. Наемът е независима икономическа дейност, наемател е ЮЛ, следователно доставката е облагаема. Как да се документират доставките?

I-кочан за Доставчик: ЕТ ИВАН ИВАНОВ, ЕИК-123456789, ДДС №BG123456789 и за наема или II-кочан за Доставчик: ИВАН ИВАНОВ, ЕИК-ЕГН на ФЛ, ДДС №BG123456789.

Трябва ли да се издава фискален бон от касовия апарат на ЕТ?

В дневниците за покупки и продажби и в Справка-декларация на ЕТ трябва да се включват и документите за наема, нали?

1 коментар

Вашият коментар

Email: