samooblagane

Следва ли да се самооблагаме по ф-ри на наши доставчици , за които по стария режим на ЗДДС не е имало задължение за самооблагане. Същите са с дата  на данъчно събитие 2009, но са регистрирани в дневниците януари 2010.

благодаря

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Приложими в случая са разпоредбите, важащи към момента на възникване на данъчното събитие. След като към този момент не сте имали задължение за самоначисляване на данък – не следва да се самооблагате.

Вашият коментар

Email: