транспортни услуге

Много благодария за изчерпателния отговор по въпроса ми от вчера.Следователно когато получавам фактура за предоставена ми транспортна услуга от чуждестранен доставчик независимо дали той е от страна от ЕС или трета страна, в случай че тази услуга е с релация България – ЕС начисляваме 20% ДДС.А има ли условие доставчика ни да е регистриран по ДДС или не е задължително?

И ако може още един въпрос: Получавам фактура отново за транспортна услуга от доставчек регистриран по ДДС в Гърция,превозващ наши стоки от България до Македония.Мястото на изпълнение е България,данъкът е изискуем от получателя на услугата т.е. от нас на основание чл.82.Имаме международен транспорт и доставката е облагаема с нулева ставка по чл.30.И въпреки че ставката е нула трябва да издам протокол по чл.117.Правилно ли разсъждавам?Но как и в кои колони на двата дневника да отразя това и полетата празни ли се оставят или се посочва нула?И трябва ли да имам документи удостоверяващи нулевата ставка?

А ако транспорта е от България до Румъния /а не Македония/предполагам въз основа на чл.82 отново си начисляваме ДДС и издаваме протокол по чл.117?

Благодаря предварително!

9 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Няма условие доставчикът да е регистрирано за целите на ддс лице.
  За получената транспортна услуга от България до Македония правилно сте се ориентирали – издава се протокол, в който се посочва нулева ставка. В този случай полето, описващо данъка в дневник за покупките и продажбите може да се остави празно, или да се посочи нула. Би следвало този протокол да намери отражение в дневниците така както и ако ставката за облагане би била 20%, а именно – в к. 14 на дневник продажби и к. 10 на дневник покупки. Съгласно чл. 38б от правилника за прилагане следва да разполагата с отнасящите се до Вас документи, посочени в чл. 23 ал. 1 и 2.
  Ако транспортът е до Румъния, а не до Македония приложимата ставка за облагане би била 20%. Тази ставка е приложима и при транспорт на стоки в рамките на Общността, без значение дали България е част от дестинацията.

 2. Отговор Димитрина

  Ако няма условие доставчика да е регистрирано за целите на ДДЗ лице, защо тогава в чл.82,ал.2 посочва че когато доставчика е ДЗЛ неустановена на територията на страната данъкът е изискуем от получателя?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Чл. 82 ал. 2 говори за данъчно задължени лица. Лицата, извършващи независима икономическа дейност по смисъла на закона са данъчно задължени лица, независимо от това дали са регистрирани за целите на ДДС или не.

 4. Отговор Димитрина

  Благодаря за отговора!\\r\\nНо аз си мислех, че когато имам транспортна услуга по чл.30 данъчната основа/стойността на фактурата за транспорт/ трябва да отразя в колона 9 на дневника за покупките, като сделки без право на данъчен кредит,но явно бъркам?\\r\\nА съответно колона 11 от дневник покупки да посоча нула и в дневник продажби колона 15 също нула.

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Облагане с нулева ставка на данъка не означава, че доставката е без данък, но не би било проблем да отразите протокола и в к. 9 на дневник покупки.

 6. Отговор Димитрина

  Здравейте ,
  само да попитам в случаите когато издаваме протокол по чл.117, независимо дали основанието е чл.82 или чл.30 от ЗДДС /т.е.дали начисляваме 20% ДДС или 0/ в дневник продажби освен в колона 14 и колона 15, предполагам трабва да отразим основата и данъка съответно в колона 9 и колона 10?
  Благодаря!

 7. Отговор Димитрина

  А ако не разполагаме с ДДС номера на чуждия доставчик/в случай, че не е регистриран по ДДС/под Идентификационен код на контрагент в двата дневника какво трябва да поставим?
  Благодаря!

Вашият коментар

Email: