транспорт на стоки от ЕО

Фирмата ни, която е ДЗЛ, но нерегистрирано по ЗДДС купува стоки от Англия. Използваме две транспортни фирми. Едната е регистрирана в Англия, а другата в БГ. Следва ли за услугите по транспорта да се регистрираме по чл. 97а и изобщо как следва да третираме двата вида трансорт за целите на ДДС.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    За получената транспортна услуга от английската фирма възниква задължение за регистрация по чл. 97а ал. 1. Данъкът по тази доставка е дължим от Вас.
    По отношение на услугата, по която доставчик е българска фирма – данъкът е дължим от тях, и се начислява в издаваната от тях фактура(при условие, че са регистрирани по закона лице).

Вашият коментар

Email: