ДДС дневник на продажбите

Доставчик сме на услуга \“международен транспорт \“ с маршрут Китай-България.

Получател на услугата е ДЗЛ от Китай.

В коя графа на Дневника на продажбите трябва да се впише данъчната основа?

 

 

1 коментар

Вашият коментар

Email: