Спедиторска услуга оказана на ДЗЛ от трета страна

В коя колона на дневника за продажби се отразява оказана спедиторска услуга  на ДЗЛ от трета страна?

 

1 коментар

Вашият коментар

Email: