чл. 31 т.2

В случай че получателят, регистриран в трета страна изпраща \“свои\“ лица да си получат стоката тук в БГ и след това те я доставят на борда на кораба, може ли да се счита че отново може да се приложи чл. 31 т.2 от закона

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    След като ще се снабдите с документите, изисквани от чл. 26 ал. 1 от правилника – да. В случай, че въпросната стока напуска територията на Общността – биха били достатъчни и документите, упоменати в чл. 21 от правилника. В този случай основанието за прилагане на нулева ставка би било чл. 28 от закона.

Вашият коментар

Email: