чл.31 т.2 от ЗДДС

Предприятието ни се занимава с доставки на стоки за снабдяване с резервни части, предназначени за потребление на борда на плавателни съдове, използвани за извършване на търговски и промишлени дейности в открито море и по – точно: продажба на резервни части и прибори, предназначени за извършване на текущ или последващ ремонт.

В случай, че получател по доставката е предприятието „Параходство БМФ” АД, което е установено на територията на РБългария могат да бъдат налице три хипотези:

-резервните части се доставят директно на борда на кораба, който в момента на доставката е в българско пристанище.

-резервните части се предават на снабдителя на корабната компания в склад на „Параходство БМФ АД” и той ги изпраща на борда на кораба.

-резервните части се доставят директно на борда на кораба, който в момента на доставката е в чуждо пристанище от доставчика, чрез използването на другафирма, осъществяваща международен и/или вътрешнообщностен транспорт.

В тази връзка Ви молим да ни отговорите на следните въпроси:

1. Каква ставка на данъка следва да се приложи в трите горенаписани хипотези и на какво основание?

2. Ако получателят по доставката е лице, установено на територията на трета страна, каква ставка на данъка следва да се приложи и на какво основание?

3. Ако получателят по доставката е лице, установено на територията на страна, членка на Европейския съюз, каква ставка на данъка следва да се приложи и на какво основание?

4. С какви документи трябва да разполага доставчика за доказване на доставката в случаите описани в т.2 и т.3 от горенаписаното?

5 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  И при трите хипотези получател е „Параходство БМФ” АД, стоките се доставят или изпращат от територията на страната и са налице хипотезите на чл. 31 т. 2 б), нали?
  Ако това е така – мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната – чл. 17 ал. 1 и 2 от закона и доставката е облагаема с нулева ставка на посоченото от Вас основание – чл. 31 т. 2 б).
  По отношение на втория Ви въпрос – приложимата ставка отново би била нулева, на същото основание и при същите условия.
  Същото се отнася и в случаите, при които получател е лице, установено на територията на страна, членка на Европейския съюз (не е налице вътреобщностна доставка – чл. 7 ал. 5 т. 4 от закона).
  Документите за доказване на тези доставки са изброени в чл. 26 ал. 1 от правилника за прилагане.

 2. Отговор Красимира Димитрова

  В случай че получателят изпраща \“свои\“ лица да си получат стоката тек в БГ и след това те я доставят на борда на кораба, може ли да се счита че отново може да се приложи чл. 31 т.2 от закона

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В този случай също бихте разполагали с документите, споменати в чл. 26 ал. 1 т. 1 от правилника за прилагане, нали?

 4. Отговор Красимира Димитрова

  Принципно да, но ако издам такава фактура и до края на периода не се снабдя с въпросните документи по чл. 26 ал. 1 от Правилника, какво да правя?
  И в случай, че още при договаряне на сделката получателят не се ангажира да ми предостави необходимите документи, тогава фактурата с 20% данък ли следва да бъде?

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Следва да се сдобиете с нужните документи до края на месеца, следващ този през който е извършена доставката. Ако тези документи липсват – следва издаване на протокол по чл. 117 ал. 2 от Вас за начисляване на данък по доставката. Когато се сдобиете с нужните документи – този протокол се анулира.
  Добре би било предварително да уреждате тези подробности с контрагентите си.

Вашият коментар

Email: