авансово плащане

През декември миналата година получихме авансово плащане от бългаска фирма, за което в 5-дневен срок издадохме фактура. Сега получихме, стоката, обект на продажбата и смятаме да я прехвърлим с приемо-предавателен протокол, тъй като няма промяна в данъчната основа. В случая касае ли ни ал.1 от параграф 50 от ПРЗ и как следва да я приложим?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    След като няма промяна в режима на облагане на доставката &50 от преходните и заключителни разпоредби на закона не Ви засяга.

Вашият коментар

Email: