Опис на наличните активи

Здравейте!

Фирма регистрирана по ДДС на 27.01.2010 г. – занимава се с продажба на хранителни стоки.Опис за наличните активи към датата на регистрация е подаден в срок.По какъв начин да отразя описа в дневника за покупките?

1.Като данъчна основа-общо и начислен в/у нея ддс или всяка стока поотделно,или по фактури?

Останах озадачена,когато при подаването на описа,служителят който го прие каза,че ще имаме много неприятности с този опис.Какво значи това?

Предварително Ви благодаря!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    отразявате поотделно всяка фактура, отнасяща се за наличните към датата на регистрацията Ви активи с данъчната основа и данъка само на наличните такива – чл. 75 ал. 2 от закона и чл. 61 ал. 4 от правилника.
    Не може дори и да се гадае какво е имал предвид служителят от НАП.

Вашият коментар

Email: