задължителна регистрация по чл.97а от ЗДДС

Българска фирма, нерегистрирана по ДДС, извършва посреднически услуги на данъчно задължено лица, установена в трета страна /Турция/. Съглсно измененията на чл. 21 от ЗДДС мястото на изпълнение е третата страна т.е. данъкът е изискуем от получателя. Правилно ли разбирам, че българската фирма не подлежи на регистрация по чл. 97а.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Правилно сте се ориентирали – след като мястото на изпълнение е извън Общността – нямате задължение за регистрация по чл. 97а ал. 2.

Вашият коментар

Email: