ВОП

Българска фирма, регистрирана по ДДС придобива стоки от Унгария като във фактурата има и начислен транспорт. Правилно ли е:

1.със стойността на транспорта да се увеличи стойността на стоката и така да се заприходи,

2.така получената цена на придобиване да бъде данъчна основа за протокол по чл.117

3.ако фактурата е с дата 09.01.10, а стоката е получена на 14.01.10 – да се издаде протокол с дата 14.01.10 и да се посочи като дата на данъчното събитие 09.01.10

В случая /получаваме и заплащаме транспортна услуга/ регистрацията по чл.97а касае ли ни? Имаме и ситуации, при които извършваме ВОД / продаваме стоки в Румъния като ги транспортираме с фирмен автомобил/?

Благодаря Ви предварително.

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    По отношение на първия и втория Ви въпрос – да, но в издадения протокол следва да отделите транспортната услуга от данъчната основа на вътреобщностното придобиване съгласно чл. 64 ал. 4 от закона. В дневник продажби данъчната основа ще намери отражение в к. 14, а данъчната основа на вътреобщностното придобиване – в к. 13.
    След като сте регистрирано по закона лице – чл. 97а не Ви засяга – в тази връзка е и разпоредбата на чл. 73 ал. 5 от правилника за прилагане.
    Не става ясен въпросът Ви относно извършваните от Вас вътреобщностни доставки.

  2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Нищо нередно няма в издаването на този протокол – данъчното събитие действително е на 09.01.2010 г. и в 15-дневен срок от тази дата имате задължението за издаване на протокол.

Вашият коментар

Email: