ДДС – услуга

Регистрирана фирма изработва софтуер за свой клиент в САЩ. Дали мястото на доставка е мястото на доставчика,т.е. България и трябва ли да се начислява и внася ДДС? Не е ли доставка на електронна услуга?

6 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  След промените в сила от 01.01.2010 г. при определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга от значение(с редица изключения) е дали получателят на услугата е данъчно задължено лице или не. Намесвате електронна услуга – може би имате предвид услуги, извършвани по електронен път и предоставяте готовия софтуер по интернет?
  Ако това е така и получателят на услугата е данъчно задължено лице – мястото на изпълнение е на територията на САЩ, определено съгласно чл. 21 ал. 2.
  Ако получателят на услугата не е данъчно задължено по смисъла на закона лице – мястото на изпълнение се определя по реда на чл. 21 ал. 5.
  И в двата случая не начислявате данък в издаваната от Вас фактура.

 2. Отговор ННВ

  БЛАГОДАРЯ.МИСЛЯ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ИЗДАВАМЕ ОПРОСТЕНА ФАКТУРА, КОЯТО НЕ СЕ ПОСОЧВА В ДНЕВНИКА ЗА ПРОДАЖБИ. ТАКА ЛИ Е?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Макар и без начислен в нея данък, въпросната фактура е данъчен документ по смисъла на закона. Следва да се отрази в дневник продажби – в колоната, визираща доставките по чл. 69 ал. 2 от закона.

 4. Отговор ННВ

  А ЗАЩО НЕ ЧЛ.21, АЛ.2 – МЯСТО НА ДОСТАВКА -ПОЛУЧАТЕЛЯ, Т.Е САЩ.
  СПОРЕД МЕН УСЛОВИЯТА НЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ДИСТАНЦИОННА ДОСТАВКА, Т.Е ЧЛ.69 – ТЯ НЕ Е ЛИ САМО ЗА СТРАНИ ОТ ЕО?

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Защото к. 22 от дневника за продажбите се отнася за случаите, при които мястото на изпълнение на услугата е на територията на друга държава членка.
  А к. 23 не се отнася само за дистанционни продажби, а и за доставките, които биха били облагаеми ако мястото им на изпълнение е на територията на страната – вижте разпоредбата на чл. 69.

Вашият коментар

Email: