Фактуриране на плащания.

Здравейте,

Имам въпрос относно фактурирането на извършени плащания. Ще дам пример за поясняване. Работя в хотел, където се случва гости на хотела да поискат пари в брой от рецепцията за да заплатят определени услуги извършени за госта от трети лица. В този случай ние изплащаме на госта сумата и я слагаме на неговата лична сметка под код \“Плащания\“. При издаване на фактурата, на тази сума не начисляваме ДДС тъй като я тълкуваме като освободена сделка по чл. 46 от ЗДДС. Така сумата по фактурата се разделя на четири – Данъчна основа, Данък, Плащания и Тотал-сума за плащане, която включва трите по-горе.

Моля да ми потвърдите дали тази практика е правилна и законосъобразна?

 

Благодаря Предварително!

6 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  в този случай по-скоро липсва доставка на услуга по смисъла на закона – едва ли таксувате клиентите си за предоставените суми?
  С подобна насока е чл. 26 ал. 5 т. 4 от закона – в случая става дума само за парични разчети между Вас и клиентите Ви. За да си спестите евентуални проблеми при ревизия – добре би било да отделите въпросните суми в друг документ, уреждащ единствено взаимоотношенията Ви с клиентите.

 2. Отговор П.Узунов

  При изплащане на сума до 50 лв не се таксуват, но при по-голяма сума се таксуват с 5% комисионна върху изплатената сума!

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В такъв случай действително става дума за доставка на услуга по смисъла на закона. Спорен е въпросът относно приложението на чл. 46.
  Би следвало да отделите размерът на предоставените парични средства от размера на събраната комисиона, което по всяка вероятност сте направили.

 4. Отговор П.Узунов

  Благодаря за отговора. Ако може и още едно доуточнение. Когато клиента ни е юридическо лице и отново ние направим плащането вместо него за услуга която се извършва от трето (юридическо или физическо ) лице-например транспортна услуга, отново ли се отнася до чл. 26 ал. 5 т. 4 от закона? Според вас ще възникнат ли проблеми ако фактурираме това плащане (без да го включим в данъчната основа )заедно с останалите услуги, които сме извършили ние и които са облагаеми ?

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Има ли документи, свързани с услугата, която Вие плащате вместо клиента си, и ако да – на чие име са издадени те.
  За да се приложи разпоредбата на чл. 26 ал. 5 т. 4 следва да са изпълнени условията, разглеждани в нея – разходите да са направени от името и за сметка на Вашия клиент. Следва да разполагате и с доказателства за действителния размер на тази сума.
  Ако тези условия са налице – не би било проблем, че сте включили това плащане във фактурата. Като основание за неначисляване на данък върху размера на плащането в този случай посочете разглежданата разпоредба.

Вашият коментар

Email: