Консултански услуги

Здравейте,

Ние сме нерегистрирано дружество по ЗДДС.Ще извършим консултански услуги на фирма от ЕС относто техни бъдещи инвестиции в България. В тази връзка:

1.Трябва ли предварително да се регистрираме по ЗДДС съгласно чл.97а?

2.Ако отговора е да, ще трябва ли да подаваме и справки декларации,дневници, VIES декларация, т.е. като другите рег.по ЗДДС фирми или има облекчена процедура?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    бихте ли уточнили в кой от случаите попада доставката на тези услуги? По чл. 21 ал. 2, или в някое от изключенията?
    Ако мястото на изпълнение е определено по реда на чл. 21 ал. 2 – подлежите на регистрация на основание чл. 97а ал. 2. В този случай е нужно да се регистрирате до 7 дни преди настъпване на данъчно събитие, или преди получаване на авансово плащане за тези доставки.
    По втория Ви въпрос – да. Единственото облекчение е възможността да не водите дневник покупки, съгласно разпоредбата на чл. 113 ал. 3 от правилника за прилагане на закона.

Вашият коментар

Email: