Относно промените в чл. 21

Здравейте, искам да ви попитам дали правилно съм разбрала някои неща.

1.Имам комисионер от Сърбия. За фактурите, които получавам от него трябва да издам протокол по чл. 117 с 20% ДДС и да го включа в дневник продажби и в дневник покупки в срок 15 дни след датата на данъчното събитие. Вярно ли е? А ако комисионерът е решил, че данъчното събитие е в Сърбия и издава фактурите с начислен данък?
2.Получател съм на транспортна услуга от Швейцария. В този случай трябва да издам протокол по чл. 117 с нулева ставка, който да включа в двата дневника. Правилно ли съм разбрала? Всъщност, този протокол ще е със стойност 0. В такъв случай ако не издам протокол на какво наказание подлежа?

9 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  бихте ли уточнили във връзка с какво са посредническите услуги на комисионера от Сърбия? И от чие име действа той?
  По отношение на втория Ви въпрос – с каква дестинация е транспортната услуга?

 2. Отговор D. Angelova

  Комисионната е във връзка с извършена услуга за намиране на клиенти и представлява определен процент от стойността на продажбата. Действа от свое име
  Транспортната услуга е за превоз на стоки между две страни от европейския съюз

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Т.е. комисионерът извършва продажбата на стоките от свое име, за което Вие след това му плащате комисиона? Ако това е така – действително приложимата ставка за облагане на тази доставка би била 20%. В случай, че става дума само за намиране на клиенти, а продажбата извършвате Вие – нещата може да са коренно различни.
  По отношение на транспортната услуга – след като превозът се извършва на територията на Общността – доставката е облагаема с 20 %.

 4. Отговор D. Angelova

  Извинявам се грешката е моя. Има предвид, че те ни намират клиентите, но продажбата се извършва от нас, Ние издаваме фактурите на клиентите. Следователно продажбата е от наше име.
  И още един въпрос. Ние изнасяме за САЩ чрез Швейцарска транспортна фирма. Транспорта е за наша сметка и те ни издават фактура за тази услуга. Трябва ли да издам протокол и с каква ставка в този случай?
  Извинявам се ако не се изразявам много ясно

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В този случай по всяка вероятност приложимата ставка би била нулева. Погледнете чл. 36 от закона и чл. 38 ал. 1 и 3 от правилника за прилагане.
  За транспортната услуга до САЩ – налице са условията на чл. 30 от закона и в издадения от Вас протокол ставката ще бъде нула. В тази връзка вижте чл. 38б от правилника – следва да разполагате с относимите към Вас документи за да удостоверите прилагането на нулевата ставка.

 6. Отговор D. Angelova

  До колкото разбрах в чл. 36 става въпрос за посредническа услуга, свързана с доставка на стоки извън европейския съюз.
  Значи когато комисионната е свързана с доставка в европейския съюз се издава протокол по чл. 117 с 20% данък за двата дневника, въпреки, че комисионера е от трета старана извън ЕС.

 7. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Правилно сте се ориентирали. От значение е самия вид на доставката, а не това дали доставчикът е установено на територията на Общността лице или не.

 8. Отговор D. Angelova

  Много благодаря за бързиге отговори!
  Да попитам още нещо в такъв случай. Значи доставка на материали от САЩ. Транспортът обаче се извършва от Гръцка фирма ДЗЛ. До сега начислявах ДДС с протокол. Явно обаче ислиза, че не е трябвало а от 2010 ще трябва да издавам протокола, само че с 0% ставка. Така ли е?
  И в крайна сметка при положение, че няма данък ако не се издаде протокол какви биха били последствията от това?

 9. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Да, така е. За последствията – бихте могли да бъдете санкционирани по чл. 180 от закона.
  Що се отнася до протоколите, които не е следвало да бъдат издадени – можете да ги анулирате по реда на чл. 116 ал. 4 от закона и чл. 80 ал. 6 от правилника за прилагане.

Вашият коментар

Email: