Облагане на доставки за САЩ и Израел

Извъшвам услуги за фирми в САЩ и Израел. Необходима ли е регистрация по ЗДДС на фирмата ми? Облагаеми ли са услугите с ДДС като износ за трети страни, извън ЕС?

8 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В такъв случай не подлежите на регистрация по закона – извършваните услуги са с място на изпълнение извън територията на страната и не участват при формиране на облагаемия оборот по чл. 96 от закона. В случая за предоставяните услуги нямате задължение за регистрация и по влезлия в сила от 01.01.2010 г. чл. 97а.

 2. Отговор K. Atanasova

  Имам още един допълнителен въпрос: Ако фирмата, получател на услугите е от САЩ, но плаща от своя сметка в Испания, кое е мястото на сделката и какво правило се прилага?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Тоест фирмата от САЩ извършва дейност и на територията на Испания? Към кого издавате фактурата и за кого е предназначена услугата? За клон на американската фирма в Испания, или?

 4. Отговор K. Atanasova

  Да, за клон на фирмата в Испания. Но той не е регистриран като испанска фирма. Плащането е от САЩ, но през испанска сметка. Така ми обясниха. Фактурата трябвало да се издаде на името на америсканската фирма.

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  След като предоставяте услугите на клон на американската фирма в Испания – мястото на изпълнение е там на основание чл. 21 ал. 2 от закона. В този случай подлежите на регистрация по чл. 97а ал. 2.

Вашият коментар

Email: