СМР в ЕС

Здравейте, ще съм ви благодарна ако можете да ми помогнете за следния казус:

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС извършва СМР за датско дружество, също регистрирано по ДДС. Строителните обекти, собственост на клиента, се намират в различни страни от ЕС. За извършването на работите се закупуват материали от съответните страни с фактури, в които е начислен и платен ДДС. Ще съм благодарна, ако ми отговорите на следните въпроси:

1.Следва ли при фактуриране на извършените СМР да начисляват ДДС

2.Възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС и в Дания

3.Има ли възможност за възстановяване на платеният ДДС за закупените материали, вложени в обектите

4.Ако материалите се закупуват в България и се транспортират до съответен обект, има ли дружеството право да ползва данъчен кредит за тях.

5. При извършване на СМР по обект в страна, извън ЕС, но също собственост на датското дружество, променя ли се начина на фактуриране

Благодаря ви предварително!

1 коментар

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  изяснете си дали датското дружество се счита за данъчно задължено лице по смисъла на законодателството на държавите, в които се намират тези обекти.
  1. За Вас доставката е с място на изпълнение извън територията на страната – чл. 21 ал. 4 т. 1, и поради тази причина и на основание чл. 86 ал. 3 не начислявате данък.
  2. В случай, че данъкът за тези доставки не е дължим от получателя в страните, в които се намират обектите – формирате оборот за регистрация в тези държави. За целта е нужно да проверите как стоят нещата в законодателството на тази държава.
  3. За закупените материали, вложени в обектите бихте имали право на данъчен кредит по реда на осма директива, в случай, че данъкът по доставките е дължим от получателя.
  4. Да, имате право на данъчен кредит за закупените в България материали на основание чл. 69 ал. 2 от закона. В този случай следва да следите оборотите за регистрация за ВОП в съответната държава членка, в която изпращате закупените от тук материали.
  5. Не, мястото на изпълнение и в този случай се определя по реда на чл. 21 ал. 4 т. 1.

Вашият коментар

Email: