Право на данъчен кредит

Здравейте,

Изпълнители сме по договор за СМР, като за част от тях имаме договори с фирми подизпълнители.В договорите ни с тях е записано, че приемането на СМР става с протокол образец 19(съответно издаване на ф-ра), а самото разплащане по него ще се извърши след като получим парите за конкретно извършените СМР от Възложителя, т.е. ние ще платим на подизпълнителя, когато възложителя плати на нас.Дотук добре обаче започнаха и проблемите с един подизпълнител,когато осъзна че след подписвне на Акт образец 19 трябва да пусне ф-ра и да внесе ддс което няма да му бъде платено скоро.В резултат на това той отказва да спазва договора, да подпише Акта, и да пусни ф-ра преди да имаме пари да му платим.

Като краен резултат ще се получи така че ние като Гл изпълнител ще актуваме с възложителя извършени СМР примерно е Януари, докато подизпълнителя ще актува към нас същите СМР в Феверуари , което е крайно нелогично и не е естествено.Мислите ли, че при така изложените факти можем да имаме пролеми с Дан.кредит по ф-те на подизпълнителя?

Благодаря

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    в случая проблемите биха били за подизпълнителя – в случай, че бъде доказано по-късното начисляване на данък подлежат на санкции.
    Не бихте имали проблем относно правото на данъчен кредит при неиздадена в срок фактура – доставка е налице, и макар и по-късно, данъкът не е начислен неправомерно, налице са условията на чл. 69 и чл. 71, и не е изтекъл периодът по чл. 72.

Вашият коментар

Email: