износ

Фирмата ни доставя и монтира резервна част на борда на украински кораб. Според чл.17 от ЗДДС мястото на изпълнение е на територията на България и следва на начислим 20% ДДС. Въпросът ми е: следва ли да оформим митническа декларация с режим износ към трета страна, при положение, че във фактурата сме начислили ДДС и ако да чие задължение е да оформи документите – на доставчика или на получателя?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не е необходимо оформянето на режим износ след като не е налице износ. По отношение на облагането на доставката – бихте могли да оформите нещата така, че доставката да отговаря на посочените в чл. 31 т. 3 доставки на услуги – в този случай мястото на изпълнение на доставката би било извън територията на страната съгласно чл. 21 ал. 2, като би било добре да се снабдите и с документите за удостоверяване на тази доставка, упоменати в чл. 27 ал. 2 от правилника за прилагане на закона.

Вашият коментар

Email: