данъчно незадължени лица

Бихте ли дали определение за данъчно незадължени лица?

Как се третира получател на услуга по чл.21, който е фирма от трета държава, която няма регистрация по ддс на територията на Европейския съюз- като данъчно задължено или като данъчнонезадължено лице?

Благодаря Ви!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В общи линии данъчно незадължени са физическите лица, които не извършват независима икономическа дейност по смисъла на закона.
    Във Вашия случай става дума за данъчно задължено лице, и мястото на изпълнение следва да се определи по реда на чл. 21 ал. 2, освен ако не попадате в някои от изключенията.

Вашият коментар

Email: