Работно облекло и ддс

Като фирма възложител сме сключили договор за извършване на СМР с подизпълнител ,като в договора е залегнала клауза, че работното облекло и личните предпазни средства са за наша сметка(възложителя).Мислите ли, че ще имаме право на ДК за закупените такива?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Какво се случва с въпросното работно облекло и предпазни след изпълнение на договора? В случай, че не става собственост на изпълнителя, а Ви се връща не би следвало да имате проблем относно правото на приспадане на данъчен кредит.

Вашият коментар

Email: