ддс на авторски права

здравейте

въпроса ми е следния

регистрирано по зддс издателство заплаща авторски права на агенции и физ.лица от ЕО  и САЩ

все още не знам дали тези агенции са регистрирани по ддс

има ли някакви задължения за издателството във връзка със ЗДДС при различните случаи?

-рег.лице от ЕО

-нерег. и физ.лица от ЕО

-юр. и физ. лица извън ЕО

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    в случая е от значение единствено дали доставчикът на авторските права е данъчно задължено лице по смисъла на закона или не. Това, че някои от доставчиците Ви са физически лица, не ги изключва автоматично от кръга на данъчно задължените лица.
    Получената от Вас услуга е на територията на страната съгласно чл. 21 ал. 2 от закона, и на основание чл. 82 ал. 2 т. 3 данъкът е изискуем от Вас, при условие че доставчикът Ви е данъчно задължено лице, неустановено на територията на страната.

Вашият коментар

Email: