ДДС към и от трети страни

Здравейте,
ако сме възложили на данъчно регистрирана фирма в Индия изработка на софтуер и извършване на консултантски услуги, издаде се фактура към нас без начислено ДДС следва ли да си самоначислим 20 % ДДС.

Друг казус имаме с Иран.
Изработваме им програма само, че сме вързани дистанционно и работим на техни сървери
Трябва да им издадем фактура. Трябва ли да има ДДС

Вашият коментар

Email: