ДДС при доход от наем на имот във Великобритания, собственост на българско ЮЛ

Здравейте!
Моля, за отговор на следния въпрос: българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, придобива имот във Великобритания, с цел отдаване под наем. Какъв следва да бъде принципът на облагане на дохода от наем с ДДС, документирането и задълженията на дружеството във връзка с това?

Вашият коментар

Email: