Необходима ли е регистрация по ЗДДС в този случай:

Здравейте! Моля за съвет, как се постъпва в следната ситуация: Български гражданин, физическо лице, регистриран като свободна професия Адвокат, не е регистриран по ЗДДС. Сключва договор със Съвета на Европа за извършване на адвокатски услуги, в България. Физически дейността ще се извършва в кантората на адвоката, в България. Съвета на Европа е институция, освободена от данъчни задължения (това го уточнихме, след запитване до тях и те предложиха да изпратят сертификат, с който да докажат този факт, още не сме получили сертификата, но приемаме, че е вярно). Изниква следния въпрос: Трябва ли адвокатът да се регистрира по ЗДДС в България?

Вашият коментар

Email: