прихващане на ДДС за възстановяване

Какво, трябва да се направи, когато е пропуснат срока по процедура за възстановяване на ДДС?
м.08.16г. -2000.00 на възст.
м.09.16г. -2500.00 на възст.
м.10.16г. -200.00 на вноска – сумата е посочена в кл.70 в спр.декларация , а в кл. 71 сумата е 0.00 лв. и е извършено приспадане с остатък за възст. – 4300.00 лв.
м.11.16г. -4400.00 на вноска -сумата пак е посочена в кл.70, а в кл. 71 сумата от 100. лв – остатъка за внасяне след приспадането, но в кл.80 и приложение 6, не е посочена сумата 4400.00 лв. и затова приспадане не е извършено и вноската стои като дължима.

Вашият коментар

Email: